Lan rừng - Long tu

Giá khuyến mại: 0 VNĐ

Dáng buông xuôi như thác đỗ. Hoa hường, tim tím; môi gần như trắng, nhiều lông nhung với đốm vàng hay tím ớ đáy. Nở hoa vào mùa xuân.

Lan Long Tu

Dáng buông xuôi như thác đỗ. Hoa hường, tim tím; môi gần như trắng, nhiều lông nhung với đốm vàng hay tím ớ đáy. Nở hoa vào mùa xuân.

lan-rung-long-tu-3

 

lan-rung-long-tu-2

 

lan-rung-long-tu-1

 

lan-rung-long-tu-1


Sản phẩm khác